BV%20Jan%20voor%20vrachtwagenrij

Meer duurzaam Bouwvervoer

“Vanuit het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in 2010 een nieuw bouwvoertuig ontwikkeld”, zegt Jan Ruijsch. Zijn collega Arjan Berndsen vult aan: “Het voertuig is veiliger voor onze chauffeur en veroorzaakt veel minder CO2” 

Met dit ontwerp en een goede wil is onderstaande routkaart ontwikkeld om te komen tot een beter milieu.

Routekaart naar 2050

Voor het behouden en verbeteren van onze leefomgeving is een lager verbruik van fossiele energie nodig. Wereldwijd is de doelstelling 49% minder CO2 in 2030 en 90% vermindering in 2050. Iedereen kan een verantwoording nemen en nu al stappen zetten in deze richting. Onderstaande grafiek geeft de doelstelling van Bouwvervoer weer.

vrachtwagen%20type%20krw%20naast%20elkaar@0.5x

2000: Invoering euro normen

De oplopende europese emissienormen maken de vrachtwagens veel schoner. De huidige euro 6 norm geldt vanaf 2014 en al onze auto zijn snel vervangen door euro 6 voertuigen. De NOx norm is van 168 naar 2,6 gram per liter gegaan en fijnstof van 4,26 naar 0,05 gram per liter diesel. Dit zijn grote verbeteringen en maken een huidige moderne vrachtwagen relatief schoon. Het brandstofverbruik is in deze periode niet veel verbeterd en daarom zijn nieuwe europese richtlijnen gericht op een verlaging van de CO2 uitstoot.

2010: Vervoer geen lucht!

Met minder brandstof meer lading vervoeren geeft een grote CO2 besparing. In Nederland mag een vrachtwagen inclusief lading maximaal 50.000kg wegen. Als je het gewicht van het voertuig verlaagd maar je meer lading vervoeren. De door Bouwvervoer ontwikkelde kraanwagen is ruim 5.000kg lichter en mag in plaats van 30.000 kg zelfs 35.000kg lading vervoeren. Dit betekend 16% minder CO2. 

En met geografisch goed verspreide laadlocaties rijden wij minder lege kilometers. De bezettingsgraad is 67% en gemiddeld rijden wij slecht de helft van de standaard retourafstand. Dit geeft een CO2 besparing van 25%.

De landelijke (Stream) norm voor middelzwaar wegtransport is 88 gram CO2 per tonkilometer. Bij de Bouwvervoer lichtgewicht kraanwagen is dit 45 gram per tonkilometer. (zie onderstaande berekening)

CO2%20berekening%20incl%20retour

2020: Volledige CO2 compensatie

De lichtgewicht auto’s zijn verder doorontwikkeld en inmiddels is de helft van het wagenpark substantieel lichter en verbruikt minder brandstof.  

Sinds 2020 wordt alle CO2 die onze vrachtwagens veroorzaken gecompenseerd door de herplant van bomen. Dit doen wij omdat machines niet per direct vrij van emissie zijn maar we zo een toename van CO2 wel kunnen verminderen. Bouwvervoer betaald 1 cent per liter en dit wordt gecontroleerd en officieel vastgelegd. 

2021: Inzet LNG vrachtwagens

LNG is een vloeibaar aardgas en verbrandt veel schoner dan diesel. Er ontstaat minder stikstof en fijnstof dan bij een Euro VI diesel en de uitstoot van CO2 is lager. De overschakeling naar het nóg schonere CO2-neutrale bio-LNG verloopt probleemloos. Vanaf april 2021 zet Bouwvervoer twee LNG trucks in voor het duurzaam vervoer van bouwmaterialen. 

LNG%2020%25%20co2%20besparing

2021: Inzet HVO100

De doelstellingen zijn alleen haalbaar door een combinatie van verschillende CO2 besparende oplossingen. HVO100 is een brandstof uit afvalstromen en daarom wordt een tijdens de rit geen extra CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. Als afvalstromen “gewoon” verwerkt worden ontstaat en CO2 en nu maakt Neste in Rotterdam diesel uit deze afvalstomen zonder dat de CO2 vrijkomt. Bouwvervoer tankt in plaats van fossiele brandstof de HVO100 en zo komt er, in plaats van 2 keer, maar 1 keer CO2 in de atmosfeer.

De eerste auto rijdt nu volledig op HVO100.

LNG%2020%25%20co2%20besparing

2022: Elektrische truck voor emissieloos vervoer binnensteden.

Vanaf 2022 gaan Rotterdam, Den Haag en Utrecht inzetten op emissieloos vervoer in de binnenstad. Dit betekend dat op kleine schaal de ontwikkelingen versneld worden. Bouwvervoer wil dit invullen door in de loop van 2022 een batterij elektrische vrachtwagen in te zetten. 
De actieradius van een vrachtwagen bij zware vrachten bouwmaterialen is nu nog erg klein. Een lichtgewicht voertuig heeft een maximaal bereik van 200km. Dit maakt een extra overslag in de buurt van de grote steden noodzakelijk. Onze vestiging Woerden is hiervoor een mooi uitgangspunt.  

Vanaf 2025: Combinatie van batterij elektrisch en waterstof voertuigen

Voor de korte afstand zullen batterij elektrische vrachtwagens goed functioneren en voor de langere afstand zal het gebruik van waterstof vrachtwagens toenemen.

Een waterstofauto is een elektrische auto die waterstof gebruikt als energiebron. Het enige restproduct is waterdamp en warmte. Er ontstaat geen CO2 waardoor het een zero-emission voertuig is.

De techniek is veelbelovend en zal een belangrijke schakel zijn in de totale energietransitie. Voor een brede inzet is ook een goed netwerk van laadmogelijkheden nodig. 

placeholder image

Vanaf 2030 tot 2050: Toename waterstof voertuigen

De beschikbaarheid van groene waterstof zal toenemen en het netwerk van laadpunten verbeterd. Hierdoor zal het aantal waterstof voertuigen kunnen toenemen. 

Groene waterstof wordt gewonnen door elektrolyse van water met elektrische stroom afkomstig uit een hernieuwbare bron zoals windgeneratoren, zonnepanelen of biomassa. 

Waterstof%20soorten@0.5x

Veilig werken

Maatschappelijk verantwoord geldt voor de gehele organisatie. Er is breed aandacht voor een veilige werkwijze en veilig materieel. Onze vrachtwagens worden speciaal gebouwd volgens onze hoge veiligheidsnormen. 

Overschrijdingen van rijtijden en aslasten zijn direct inzichtelijk. Er is 360 graden zicht vanuit de cabine en vanaf de autolaadkraan. Voor een verbeterde ladingzekering is het zwaartpunt verlaagd en de laadvloer voorzien van een antislipvloer. En trucks zijn voorzien van alle veiligheidsopties waaronder adaptieve cruisecontrole met actieve noodrem. 

De chauffeurs dragen high-vis bedrijfkleding en krijgen een goede opleiding en instructies om veilig te werken. 

duurzaambouwvoertuig%20aanpassingen
veilig%20werk%20zijschotten

Opties

Lage VECTO (vehicle energy consumption)
Adaptieve cruisecontrole
360 graden zicht
Aslast meting
Actieve noodrem
Rode veiligheidsgordel
Led verlichting rondom
Stand koeling
Airbag 

Laag zwaartepunt
XL inrichting
Antislipvloer 
360 graden zicht zijschot
LED verlichting rondom
Online bandenspanning
en temperatuur controle
Achteruitrijcamera
A-label banden
Veilige ergonomische opstap

Autolaadkraan Stage V
Verbeterde veiligheid
Ergonomische opstap
Veilige vrije doorloop
LED verlichting
Hoogte signalering
Aangepaste hulpstukken